wz

Faktory ovlivňující výslednou oryktocenózu

Rozkladný proces

Je základním faktorem, který ovlivňuje výslednou oryktocenózu, neboť primárně působí na výsledný stav zachování fosilií. Je to jedna z hlavních příčin nepříznivého zachování organismů a vzniku ztráty informací v oryktocenóze. Jediný způsob, jak zabránit rozkladnému procesu, je zkamenění či lépe řečeno zmineralizování odumřelého organismu.

Destruktivní tafonomické proces

Mají rovněž významný vliv na stav výsledného fosilního společenstva. Jsou to jednotlivé procesy, jež mohou, ale nemusí nastat během tafonomického cyklu od procesu pohřbívání až k výsledně vzniklé fosilii.

Diageneze a metamorfóza

Diageneze je proces kdy dojde k zpevnění sedimentu. V sedimentech se nenacházeji jen horninové frakce, ale jsou v nich i prvky např organického charakteru, které společně s horninou podléhají zpevnění (Pokorný a kol. 1992).Princip diageneze je jednoduchý. V sedimentačním prostředí se stále usazují jednotlivé vrstvy sedimentů nad sebou.Tak dochází k tomu, že horní vrstvy svou vahou tlačí na vrstvy spodní. Tím vzniká tlak, který vede ke zpevnění až k metamorfóze podložních vrstev.Čím větší hloubka, tím větší tlak a větší zpevnění. Společně se sedimentem podléhá tlaku velké množství fosilií, který bývají často vysokým tlakem deformovány (Brett, Baird, Speyer 1986).
Zpět do menu