wz

Tafonomický cyklus

Z popsaného tafonomického cyklu tedy vyplývá, jak se původní biocenóza mění na oryktocenózu zachovanou ve fosilním záznamu. Je tedy zřejmé, že některé skupiny organismů ve výsledné oryktocenóze chybí úplně (někdy se zachovají stopy po jejich činnosti - ichnofosilie), jiné v daném místě vůbec nežily a do místa fosilizace byly transportovány a ostatní zbytky nemusí odpovídat původnímu zastoupení druhů v biocenóze (Pokorný a kol. 1992, Lyman 1994). Tato skutečnost pak velice komplikuje rekonstrukce původních biocenóz a paleoekologické interpretace.

Schéma tafonomického cyklu Upraveno dle Pokorný (1991)

Zpět do menu