wz

Credits

Název zvoleného tématu:Stručně o tafonomii
Jméno:Němec Jakub
Semestr a rok vypracování:jaro 2006, (úprava podzim 2006)
Zpět do menu